Ota Yhteyttä

Nuohousliike KariSe

Varikkotie 44
57810 Savonlinna

TILAUKSEN/MUUTOKSEN VOI TEHDÄ
TEKSTIVIESTILLÄ TAI
SOITTAMALLA

ARKISIN KLO 10-14.

puh. 044 517 3010


 

Air KariSe Oy

Varikkotie 44
57810 SAVONLINNA


Ilmanvaihtotyöt

puh. 044 517 3005 
 
NUOHOUS
Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava tulisijojen ja hormien nuohouksesta. Nuohouksen saa suorittaa vain ammattipätevyyden omaava henkilö. Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella lakisääteisestä nuohouksesta vastaavat piirinuohoojat. Nuohoojat ja palotarkastajat tekevät tiivistä yhteistyötä palo- ja henkilöturvallisuuden parantamiseksi.

Kerranvuodessa nuohottavat kohteet:
  • Nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.
  • Nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.
     
Kerran kolmessa vuodessa nuohottavat kohteet:
  • Nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.
     
Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi. Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.
Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä nuohouksen.

Lähde: Etelä-Savon pelastuslaitos
Nuohooja tulossa – mitä se tarkoittaa?
Lappu postin joukossa kertoo, että nuohooja on tulossa vuosittaiselle käynnilleen. Kiinteistön omistaja voi ilmoituksen saatuaan olla tietämätön siitä, mitä se tarkoittaa tai kuinka nuohoojan käyntiin pitäisi varautua ennakkoon.
Miten nuohoukseen valmistaudutaan?

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että tulisija voidaan nuohota esteettä. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, että savuhormille on esteetön ja turvallinen pääsy. Se tarkoittaa turvallisia ja asianmukaisia tikkaita ja tarvittaessa kattosiltoja. Rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava paloturvallisessa paikassa palamisjätettä varten palamaton astia. Tarkoituksenmukaisin tuhka-astia on esimerkiksi peltinen kannellinen säiliö.
Mitä nuohooja tekee?

Nuohooja puhdistaa käytössä olevat tulisijat ja savuhormit. Työn suorituksen yhteydessä hän tarkistaa myös näiden kunnon ja suojaetäisyydet. Nuohooja antaa kiinteistön omistajalle tai haltialle todistuksen tekemästään työstä. Todistuksesta ilmenee muun muassa nuohouksen laajuus, mahdolliset viat ja puutteet.
Jos nuohooja havaitsee vikoja ja puutteita, hän on velvollinen ilmoittamaan niistä kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä alueen pelastusviranomaisille.
Nuohooja opastaa myös tarvittaessa tulisijan käyttäjää tulisijan oikeaan käyttöön.
Mitä hyötyä on nuohouksesta?

Suomalaisten kiinteistöjen hyvä paloturvallisuustaso johtuu merkittävältä osin siitä, että tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvat palovahingot on säännöllisellä nuohouksella kyetty tehokkaasti ehkäisemään. Myös nokipalon vaara vähenee kun nuohous on suoritettu asiallisesti.
Nuohouksella ja puhdistuksella saadaan aikaan merkittävää energiansäästöä. Myös ympäristömme kannalta olisi tärkeää, että polttamalla tuotettu energia saataisiin mahdollisimman hyvin talteen. Tulisijan hyötysuhteeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi polttamalla oikein ja pitämällä tulipinnat puhtaana.
Kun nuohooja on suorittanut työnsä huolellisesti ja hyvien työtapojen mukaisesti, tulisijan käyttäjä voi luottaa siihen, että nuohoojan käynnin jälkeen hänen tulisijansa ja savuhorminsa ovat puhdistetuilta ja tarkastetuilta osin turvallisia ja käyttökunnossa.
Nuohousvastuu on kiinteistön omistajalla

Nuohouksen järjestäminen kuuluu pelastuslain mukaan alueellisille pelastuslaitoksille. Ne voivat huolehtia siitä itse, tai hankkia tarvittavat nuohouspalvelut yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Pelastuslaitokset voivat sallia myös sen, että rakennuksen omistajat tai haltijat sopivat nuohouksesta yksityisten palvelujen tuottajien kanssa.
Kiinteistön tulisijojen ja hormien nuohoamisvastuu on lain mukaan kuitenkin yksiselitteisesti kiinteistön omistajalla. Hänen tulee huolehtia siitä, että nuohoaminen on käytännössä mahdollista.
Jos nuohousta ei jostakin syystä ole hoidettu, alueen pelastusviranomainen voi määrätä kiinteistön omistajalle uhkasakon nuohouksen laiminlyönnistä. Varsinkin loma-asuntojen omistajia on usein vaikea tavoittaa. Myös uusien asuinalueiden pientalojen omistajien tavoittaminen voi tuottaa ongelmia, jos tieto ei kulje rakennusviranomaisilta nuohoojille.
Kuka saa nuohota?

Pelastustoimilain mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen pelastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Nuohooja on siis aina ammattitaitoinen asiantuntija.
Kuinka usein nuohotaan?

Kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen nuohotaan kerran vuodessa. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.
Kerran vuodessa nuohotaan myös kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat nuohooja puhdistaa vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.
Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.
Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvittaessa ne määrätään nuohottaviksi.
Alueen pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suoritettava useamminkin. Tulisijan ja hormin rakenteesta johtuen tai koska rakennus on käyttämätön, kunnan pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi myös harvemmin.
Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Lähde: Nuohousalan keskusliitto

 

Savonlinnassa, Kerimäellä ja Savonrannalla nuohous suoritetaan jatkuvalla kiertosysteemillä eli nuohooja tulee säännöllisesti ilman tilausta vakituisesti asuttuihin taloihin suorittamaan nuohoustyön. Jos asiakasta ei tavoiteta, niin nuohooja jättää ilmoituslapun, jossa kerrotaan milloin hän on tulossa nuohoamaan. Loma-asunnoille nuohooja pitää tilata. Huom! Jos lähistöllä on myös muita loma-asuntoja, niin nuohooja voisi suorittaa niidenkin nuohouksen samalla käynnillä.
Powered by Smart Kotisivutyökalu